Istorinės Klaipėdos pėdos

Mūsų mokyklos istorijos mokytoja M. Kontrimė, Klaipėdos m. Laikrodžių muziejaus parodų salėje, vedė renginį ,,Metodinė popietė ISTORINĖS KLAIPĖDOS PĖDOS”, skirtą miesto bei rajono istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos mokytojams bei visiems dalykininkams, besidomintiems miesto istorija ir galimybėmis ją integruoti savo pamokose.
Renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos geografijos mokytoja S. Breslavskienė bei istorijos ir pilietinio ugdymo mokyta M. Endriuškaitė. Mokytojoms dovanoti muziejų leidiniai, susirinkta informacija apie naujausias mieste organizuojamas veiklas, integruotas pamokas muziejuose, edukacijas bibliotekose.
Savo patirtimi dalijosi atstovai iš Laikrodžių, Mažosios Lietuvos istorijos ir Lietuvos jūrų muziejų bei kiti žinomi Klaipėdos kūrybininkai, bibliotekininkai.
Mokytojams linkėjo neperdegti ir nuolat gebėti rasti vidinės šviesos toliau šviečiant ir rodant kelią savo mokiniams M. K. Čiurlionio žodžiais „<…> bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse…”