Parama mokyklai 1,2%

1,2% PARAMA MOKYKLAI

Mieli mokytojai,
Nuoširdžiai dėkojame, 2021 metais skyrusiems gyventojų pajamų mokesčio dalį (GPM) 1,2% paramą Dituvos pagrindinei mokyklai.
Jūsų skirta parama yra panaudojama mokinių ugdymo (-si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę. Jūsų geranoriška parama Dituvos mokyklos bendruomenei yra itin svarbi ir vertinga. GPM pervedimas mokyklai užtruks tik kelias minutes, kol užpildysite anketą, tačiau rezultatas bus reikšmingas mokyklai, o Jūsų pajamos nuo to nepasikeis.
Prašome iki šių metų gegužės 1 d. užpildyti Mokesčių inspekcijos formos FR0512 versiją 02 ir pateikti pasinaudojant elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt
Primename, gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.
Dituvos pagrindinės mokyklos rekvizitai paramai:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191788440
Kuršaičių g. 12 , Dituva, Klaipėdos r.
Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882.
Dėkojame už bendrą siekį kurti saugias, modernias ir patrauklias mokyklos aplinkas mūsų vaikams.
Ačiū visiems, kurie jau skyrė paramą.
Pagarbiai Direktorė Lina Nedveckienė