Vadovai

Direktorė
Lina Nedveckienė
El. paštas direktore@dituvos.lt
Tel. 8 650 26 365
Darbo laikas

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Renata Padeginskienė
El. paštas pavaduotoja@dituvos.lt
Tel. 8 641 23 722

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Mereta Sodienė
El. paštas mereta.sodiene@dituvos.lt
Tel. 8 658 51 505