Laisvos darbo vietos

DITUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ:

Matematikos mokytojo
Matematikos mokytojo darbo vietai užimti. Siūloma neterminuota darbo sutartis nuo 2021-09-01. Darbo krūvis – 24 kontaktinės valandos per savaitę (5–10 klasėse). Darbo užmokestis – pagal galiojančius teisės aktus atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kt.
Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas pagal dėstomą dalyką; išsilavinimas ir kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
• aukštojo mokslo diplomą arba kvalifikacijos pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti matematikos mokytojo darbą.
• gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
• turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą.
• turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą.
• turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
• gyvenimo aprašymą (CV).
CV ir dokumentų lauksime el. paštu info@dituvos.lt. Kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.
_____________________

Biologijos mokytojo
Biologijos (gamta ir žmogus) mokytojo darbo vietai užimti. Siūloma neterminuota darbo sutartis nuo 2021-09-01. Darbo krūvis – 11 kontaktinių valandų per savaitę (5–10 klasėse). Darbo užmokestis – pagal galiojančius teisės aktus atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kt.
Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas pagal dėstomą dalyką; išsilavinimas ir kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
• aukštojo mokslo diplomą arba kvalifikacijos pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti biologijos mokytojo darbą.
• gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
• turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą.
• turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą.
• turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
• gyvenimo aprašymą (CV).
CV ir dokumentų lauksime el. paštu info@dituvos.lt. Kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.
____________

Chemijos mokytojo
Chemijos mokytojo darbo vietai užimti. Siūloma neterminuota darbo sutartis nuo 2021-09-01. Darbo krūvis – 6 kontaktinės valandos per savaitę (8–10 klasėse). Darbo užmokestis – pagal galiojančius teisės aktus atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kt.
Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas pagal dėstomą dalyką; išsilavinimas ir kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
• aukštojo mokslo diplomą arba kvalifikacijos pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti chemijos mokytojo darbą.
• gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
• turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą.
• turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą.
• turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
• gyvenimo aprašymą (CV).
CV ir dokumentų lauksime el. paštu info@dituvos.lt. Kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.
__________

Lietuvių kalbos mokytojo
Lietuvių kalbos mokytojo darbo vietai užimti. Siūloma neterminuota darbo sutartis nuo 2021-09-01. Darbo krūvis – 10 kontaktinių valandų per savaitę (5–6 klasėse). Darbo užmokestis – pagal galiojančius teisės aktus atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kt.
Reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas pagal dėstomą dalyką; išsilavinimas ir kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
• aukštojo mokslo diplomą arba kvalifikacijos pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti lietuvių mokytojo darbą.
• gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
• turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą.
• turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą.
• turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
• gyvenimo aprašymą (CV).
CV ir dokumentų lauksime el. paštu info@dituvos.lt. Kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

__________________

KONKURSAS UŽIMTI MOKYKLINIO AUTOBUSO VAIRUOTOJO PAREIGYBĘ
2021-08-16
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinė mokykla skelbia konkursą mokyklinio autobuso vairuotojo darbo vietai užimti.
Darbo krūvis – 1et.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbuotojas pradeda dirbti nuo 2021 m. rugpjūčio 17 d.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. gyvenimo aprašymą;
2. prašymą dalyvauti konkurse;
3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. vairuotojo pažymėjimo B ir D kategorijas patvirtinančių dokumentų kopijas.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai į mokyklos raštinę, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@dituvos.lt
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

__________________

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Kuršaičių g. 12, Dituvos k., Klaipėdos r; kodas 191788440) DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Atlyginimo koeficientų apribojimai – 6,7 – 8,45

Darbo pobūdis:
• organizuoti aptarnaujančio personalo darbą mokykloje, kontroliuoti jo vykdymą, sudaryti darbo laiko grafikus, supažindinti visus darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoti civilinės saugos mokymus ir pratybas bei tvarkyti dokumentus;
• vykdyti pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą. Rūpintis patalpų ir teritorijos priežiūra;
• organizuoti patalpų remontą;
• forminti pirkimus, medžiagų ir priemonių nurašymą ir kitą su materialinėmis vertybėmis susijusią apskaitą;
• tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
• tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus;
• užtikrinti mokyklinių autobusų eksploatacijos priežiūrą, kontroliuoti mokyklinio autobuso naudojimą pagal galiojančią mokyklinio autobuso naudojimo tvarką ir techninę charakteristiką, rengti tvarkos pakeitimus, rūpintis civilinės atsakomybės draudimu;
• savarankiškai vykdyti mokyklos direktoriaus pavedimus ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
• ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
• darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžiai;
• valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas;
• išmanymas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus;
• gebėjimas savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, raštvedybos išmanymas, dokumentų ir jų projektų rengimas;
• pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti.
Privalumai:
• panašaus darbo patirtis;
• priešgaisrinės saugos pažymėjimas, darbų saugos pažymėjimas, civilinės saugos pažymėjimas;
• vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu;
• žinios apie įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumus.

Privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir pateikimo tvarka

Pretendentas elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį privalo pateikti:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas);
• asmens dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), pareigybei užimti būtinus įgūdžius;
• pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas);
• darbo patirtį pagrindžiantys dokumentai;
• vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiantys dokumentai (jei tokia patirtis yra).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)
Terminas dokumentų pateikimui ir dokumentų pateikimo būdas: – nuo 2021-08-17 iki 2021-08-30 (įskaitytinai). Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų (įskaitant konkurso paskelbimo dieną) nuo konkurso paskelbimo. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Sigita Breslavskienė, Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos sekretorė.
Kontaktinis tel. 8 650 22569, el. paštas info@dituvos.lt

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. rugsėjo 6 d.