Komisijos, darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė – Lina Nedveckienė, direktorė
Pavaduotoja – Gitana Kasparavičienė, specialioji pedagogė – logopedė
Sekretorė – Ilona Spyčienė, pradinių klasių mokytoja
Nariai:
Jelena Lebedenko, psichologė;
Giedrė Suslavičienė, socialinė pedagogė
Dovilė Beresnevičienė, logopedė
Aliona Moisejeva, matematikos mokytoja metodininkė, karjeros koordinatorė
Dovilė Skuodaitė, sveikatos priežiūros specialistė

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS NARIŲ ATSAKOMYBĖS SRITYS
Krizių valdymo koordinavimas – Lina Nedveckienė, direktorė
Krizių intervencijos veiksmai – Jelena Lebedenko, psichologė
Mokyklos mokinių ir darbuotojų saugumas – Gitana Kasparavičienė, specialioji pedagogė
Medicininė pagalba – Dovilė Beresnevičienė, logopedė
Pagalbos teikimas – Giesrė Suslavičienė, socialinė pedagogė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Lina Nedveckienė, Klaipėsos r. Dituvos pagrindinės mokyklos direktorė
Komisijos nariai:
Rasa Žvaginienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Birutė Arlauskienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Gitana Kasparavičienė – vyresnioji specialioji pedagogė – logopedė
Ilona Spyčienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
Pirmininkė – Sigita Breslavskienė, geografijos mokytoja
Nariai:
Jelena Lebedenko, psichologė
Giedrė Suslavičienė, socialinė pedagogė
Rasa Kruopė, IT mokytoja

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Pirmininkas – Aleksas Zmitra, pavaduotojas ūkio reikalams
Nariai:
Ilona Spyčienė, pradinio ugdymo mokytoja
Sigita Jucienė, pradinio ugdymo mokytoja