Komisijos, darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė – Lina Nedveckienė, direktorė;
Pavaduotoja – Audronė Leketienė, specialioji pedagogė metodininkė, fizikos vyresnioji mokytoja;
Sekretorė – Alina Bambalienė, specialioji pedagogė-logopedė;
Nariai:
Renata Padeginskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Jelena Lebedenko, psichologė;
Giedrė Suslavičienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Ilona Spyčienė, pradinių klasių mokytoja.

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS NARIŲ ATSAKOMYBĖS SRITYS
Krizių valdymo koordinavimas – Lina Nedveckienė, direktorė;
Krizių intervencijos veiksmai – Jelena Lebedenko, psichologė;
Mokyklos mokinių ir darbuotojų saugumas – Audronė Leketienė, specialioji pedagogė metodininkė, fizikos vyresnioji mokytoja;
Medicininė pagalba – Alina Bambalienė, specialioji pedagogė – logopedė;
Pagalbos teikimas – Giedrė Suslavičienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Lina Nedveckienė, Klaipėsos r. Dituvos pagrindinės mokyklos direktorė;
Komisijos nariai:
Rasa Žvaginienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Renata Padeginskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Birutė Arlauskienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Ilona Spyčienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
Pirmininkė – Sigita Breslavskienė, sekretorė, geografijos vyresnioji mokytoja;
Nariai:
Renata Padeginskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, technologijų mokytoja;
Dovilė Daržinskaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
Giedrė Suslavičienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Margarita Endriuškaitė, istorijos mokytoja.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Pirmininkė – Renata Padeginskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Mereta Sodienė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams;
Sigita Breslavskienė, sekretorė;
Ieva Šurdukaitė, pradinių klasių mokytoja.