Korupcijos prevencija

ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Kontaktai
Tel.: (8 650) 26365
El. p.: prevencija@dituvos.lt

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo
Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą
Atmintinė

LR specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo kriminalinę žvalgybą, siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: kyšininkavimas (225 straipsnis), prekyba poveikiu (226 straipsnis), papirkimas (227 straipsnis), piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimas (229 straipsnis) ir kita.
Už korupcinio pobūdžio veikas gresia baudžiamoji atsakomybė tiek kyšio davėjui, tiek kyšio ėmėjui.
Antikorupcinė programa ir korupcijos prevencijos planas
Bendruomenės etikos kodeksas

KUR KREIPTIS
• Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefonas“ +370 800 66004, el.paštas korupcija@sam.lt
• Specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonas +370 5 266 3333, el.paštas pranešk@stt.lt

STT ANTIKORUPCINIAI VAIZDO ĮRAŠAI
https://www.youtube.com/watch?v=V-TzDvIzG5w
https://www.youtube.com/watch?v=T5ZUuDa9riw