Mokykla

Klaipėdos r. Dituvos pagrindinė mokykla; trumpasis pavadinimas: Dituvos pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre 191788440.
Mokyklos veiklos pradžia – 1830 m. spalio 30 d. Mokyklos įsteigimo teisinių aktų neišliko.
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.
Mokyklos buveinė – Kuršaičių g. 12, LT-96357 Dituva, Klaipėdos r. sav.
Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.
Mokyklos tipas – pagrindinė.
Pagrindinė paskirtis – pagrindinė mokykla 6—16 metų amžiaus vaikams.
Mokymosi kalba – lietuvių kalba.
Mokymosi formos – grupinio ir pavienio;
mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas ir nuotolinis.
Vykdomos švietimo programos – priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, pritaikytos ir individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo.