Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2022 metai

2021 metai

2020 metai