Projektai

Dituvos pagrindinėje mokykloje vykdomas projektas „Klimatui palanki mokykla“

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. – J. V. Gėtė.
Aštrėjant ekologinėms problemoms ir vykstant klimato kaitos sukeltiems neigiamiems padariniams pasaulyje, iškyla būtinybė šviesti, edukuoti mokyklos bendruomenę, kviesti būti pilietiškais, iniciatyviais, būti atsakingais už savo artimosios aplinkos ir visos šalies gamtinę, ekologinę būklę, prisidėti konkrečiais darbais prie gamtos išteklių tausojimo, atliekų kiekio, energijos suvartojimo mažinimo, žaliųjų plotų plėtros. Europos sąjungos, Lietuvos ir Klaipėdos rajono savivaldybės įvairiuose dokumentuose, strateginiuose planuose numatytas poveikio klimatui mažinimas, žiedinės ekonomikos kūrimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas ir kt. Visa tai prisideda prie žmonių ekologinio sąmoningumo, geresnės gyvenimo kokybės, saugios ir švarios aplinkos kūrimo.
Konkurso nuostai.

 

Mokinių iniciatyvos projektas „Paplūdimio tinklinio aikštelė”

Vadovaudamasi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T11-400 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 21 punktu ir 2021 m. vasario 3 d. mokinių
iniciatyvų projektų vertinimo komisijos posėdžio protokolo Nr. L15-18 nutarimu, mokyklos direktorė 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. D-41 patvirtino atrinktą mokinių iniciatyvos projektą ,,Paplūdimio tinklinio aikštelė“, kurio įrengimui skirta 600 Eur.

 

Tarptautiniai projektai

Priešmokyklinės klasės mokiniai, paskatinti vyr. mokytojos Viktorijos Šmitaitės, sėkmingai dalyvavo tarptautiniuose Erasmus+eTwining projektuose.

Tarptautiniai projektaiUžsienio partneriai, organizacijos
,,Žemė mūsų namai"/,,Land is our home" Bulgarija, Turkija, Ukraina
,,Matematikos šalyje"Azerbaidžianas, Rumunija, Turkija
,,Žiemos lentyna"/,,The shele of the winter"Lenkija, Turkija
,,Rieda rudens traukinys"/,,An autumn train is running"Turkija

 

Mokykla dalyvauja projekte, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVAV-704-02-0001).
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras. Vykdant projektą, gautos mokymo priemonės ir įranga, skirta 1-8 klasėms. Taip pat, siekiant padėti mokytojams gautas priemones sėkmingai naudoti pamokose, yra parengti ir projekto duomenų valdymo sistemoje „Vedlys“ (www.vedlys.smm.lt) patalpinti parengtų pamokų veiklų aprašai. Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima rasti ŠMM Švietimo centro aprūpinimo tinklalapyje – https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/esprojektai/.