Parama mokyklai

Mokykla pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gali gauti paramą.
DĖKOJAME visiems, pervedantiems GPM dalį Klaipėdos r. Dituvos pagrindinei mokyklai.
Dėl GPMĮ pakeitimo.
Nuo 2019 m. ir vėlesniais metais Lietuvos gyventojų gautų pajamų pervedama mokesčių suma yra iki 1,2 procentų pajamų mokesčio.