Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-54

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA
PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-54

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-54

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-54

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKA PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-54