Mokyklos vizija, misija

VIZIJA

Dituvos pagrindinėje mokykloje ugdomi įvairių poreikių mokiniai. Tai mokykla, kurios narius (mokinius – mokytojus – tėvus) vienija stiprus bendruomenės ryšys. Kiekvienas jaučiasi saugiai ir išgyvena sėkmę.

MISIJA

Dituvos pagrindinė mokykla – tai bendrojo lavinimo mokykla, įgyvendinanti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdanti savarankišką, turinčią savo vertybines nuostatas, gebančią tęsti mokslus ir pritapti kitose mokymosi įstaigose asmenybę.