Logopedas

Logopedė Alina Bambalienė
El. paštas alina.bambaliene@dituvos.lt

 

Savaitės dienaPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
Kontaktinės valandos9.25 – 10.1010.30 – 15.158.30 – 9.158.30 – 10.1010.30 – 12.15
10.30 – 11.1514.30 – 15.1514.30 – 15.15
13.35 – 14.20
Nekontaktinės valandos11.30 – 12.159.25 – 10.1011.30 – 12. 1510.30 – 12.15___
14.30 – 15.1514. 40 – 14.2014.30 – 15.15

LOGOPEDĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

Vertinimas, problemos nustatymas:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą, foneminę klausą);
 • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius.

 

Specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos skyrimas:

 • vadovaujantis mokinio įvertinimo, atliktų tyrimų informacija, mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, siūlo skirti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą;
 • sąrašą mokinių, kuriems numatoma (reikia) teikti logopedo pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui.

Specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimas (mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimas):

 • individualių, pogrupinių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu šalina mokinų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • 2–3 mėnesius stebi mokinius, kuriems pašalintas kalbos ar kalbėjimo sutrikimas.

mmqa

Tėvai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;
 • vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;
 • rašydamas praleidžia raides, sukeičia jas vietomis, vienas raides keičia kitomis.

 

Mokytojai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • reikia pagalbos parenkant mokiniams mokymo medžiagą ir mokymo priemones;
 • iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.