Visuomenės sveikatos specialistas

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

Aurelija Bendikienė

DARBO LAIKAS:
antradienis 8.00–16.30 val.
ketvirtadienis 13.15–16.00 val.

Nekontaktikės valandos
penktadienis 8.00–16.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30

KONTAKTAI:
el. p. aurelija.bendikiene@visuomenessveikata.lt
mob. +370 8 690 89 905

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos mokykloje

 • Sveikatinimo veiklos, metodinių konsultacijų mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida mokyklos stenduose, lankstinukuose, interaktyviose pamokose, diskusijose ir pan. mokyklos bendruomenei;
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, analizavimas;
 • Dalyvavimas mokyklos Vaiko gerovės komisijos pasitarimuose sprendžiant mokinių sveikatinimo problemas;
 • Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (tabako, alkoholio, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
 • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.