Vaikų priėmimo į Dituvos pagrindinę mokyklą nuo 2021 balandžio 6 d.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymus dėl vaikų priėmimo į mokyklą teikia nuo 2021 m. balandžio 6 d. 10 val. ryto informacinės sistemos (IS) priemonėmis adresu https://ugdymas.klaipedos-r.lt.Tėvai (globėjai, rūpintojai) prie IS jungiasi per elektroninius valdžios vartus ir pateikia reikalingą informaciją. Neturint galimybės teikti prašymą per IS, nustatytos formos užpildytą prašymą (2 priedas) tėvai (globėjai, rūpintojai) gali teikti tiesiogiai mokyklai.

INFORMACIJA TEL. +370 650 22569

 

Parašykite komentarą