// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo tvarka

PATVIRTINTA

                                                                                       Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos

                                                                 direktoriaus 2020 m. kovo 23d.

                                                                                      įsakymu Nr. D1- 43

KLAIPĖDOS RAJONO DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKA

1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu pagal esamą pamokų tvarkaraštį.

2. Nuotolinis mokymas mokykloje organizuojamas per TAMO dienyną ir BigBlueButton mokymosi aplinką.

3. Mokytojai pagal poreikį gali naudotis ir nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu bei kitomis virtualiomis mokymuisi ir bendravimui skirtomis aplinkomis. Daugiau informacijos https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis.

4. Ugdymo apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik TAMO dienyne.

5. Mokytojai TAMO dienyne suveda pamokų duomenis: nurodo pamokų temas, detalizuoja klasės darbą, užduotis bei namų darbus, jeigu jie skiriami. Atliktas namų darbų užduotis mokiniai turi atsiųsti/ įkelti iki mokytojo nurodyto laiko.

6. TAMO dienyno skiltyje „Klasės darbas“ bus pateikiama aiški pamokos veiklos informacija.

7. Mokiniams gali būti skiriamos užduotys, susijusios su projektinių darbų rengimu (mokinių grupės gali bendrauti virtualioje aplinkoje).

8. Mokomoji medžiaga bus pateikiama TAMO dienyne arba pagal poreikį į BigBlueButton virtualioje aplinkoje.

9. Visi atsiskaitymai (rašto darbai, kontroliniai, kaupiamojo balo užduotys) vyks virtualioje aplinkoje. Ne vėliau kaip prieš savaitę TAMO dienyne skiltyje „Klasės darbas“ bus nurodomi numatomi atsiskaitymai ir kontroliniai darbai, jų organizavimo procedūra (išsiuntimo/grąžinimo laikas, atlikimo būdas ir pan.).

10. Pagal programą vykdomi mokytojo numatyti atsiskaitomi darbai yra vertinami ir gauti įvertinimai įrašomi į TAMO dienyną. Mokinio darbas neatsiųstas/ neįkeltas iki mokytojo nurodyto laiko yra nevertinamas.

11. Mokiniams mokytojai savo pamokų metu turi būti pasiekiami elektroninėje aplinkoje.

12. Mokiniai raštu mokytojams gali užduoti klausimus tik TAMO dienyne. Mokytojas privalo į klausimus atsakyti per dieną.

13. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie TAMO dienyno, perskaityti pateiktą informaciją ir atlikti nurodytas užduotis.

14. Tėvai privalo informuoti (TAMO dienyne arba el. paštu) klasių vadovus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.

15. Mokinius ir tėvus konsultuos dėl:

15.1. TAMO dienyno – Lina Nedeckienė, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (darbo dienomis

nuo 15 val.)

15.2. BigBlueButton mokymosi aplinkos – Rinaldas Jusčius, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

16. Nuotolinio mokymosi metu privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.