// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, tel. 8 650 92824

Klaipėdos rajono savivaldybės padėkos mokytojams

Nei pinigais, nei titulais neįtvirtinsime mokytojo profesijos prestižo. Jį kuria patys mokytojai - tokie, kaip jūs. Taip spalio 4 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) sveikindamas mokytojus teigė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

Ryte mokykloje buvo nemaža svečių iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, kurie atvyko pagerbti mokytojus tarptautinės mokytojų dienos proga ir tuo pačiu padėkos raštais apdovanojo mokytojus:

pradinių klasių mokytoją Birutę Arlauskienę už sėkmingą ir kūrybingą pedagoginę veiklą, ryšių su ugdytinių tėvais plėtojimą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

pradinių klasių mokytoją Iloną Spyčienę už mokinių telkimą kūrybinei saviraiškai ir aktyvią metodinę veiklą.

chemijos ir biologijos mokytoją Zuzaną Grinienę už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą.

choreografijos mokytoją Dalią Genčiuvienę už mokinių ugdymo ir užimtumo organizavimą, nuolatinį mokinių ruošimą konkursams, mokyklos vardo garsinimą.

specialiąją pedagogę-logopedę Gitaną Kasparavičienę už kūrybiškumą ir dėmesingumą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

istorijos mokytoją Mildą Kontrimę už edukacinių veiklų organizavimą, projektinę veiklą, iniciatyvumą ir nuolatinį mokyklos kultūrinio gyvenimo puoselėjimą.

43059931 2200450140232975 3816172674078474240 n