// //

 


Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. dituva10@yahoo.com, tel. 8 46 478 249

Mokinių tarybos nuostatai >>>

Veiklos planas>>>

Mokinių tarybos veikla>>>

 moki diena 2015 033 1

 

Pirmininkas – Diana Titliūtė 10 kl.

Pirmininko pavaduotojai – Rosvita Stonkutė 8 kl.

                                              Vilius Bakutis 7 kl.

Atsakingi už MT informacijos sklaidą - Eglė Krapavickaitė 6 kl.

                                                                    Erika Surplytė 6 kl.

                                                                    Gabija Jakštaitė 5 kl.

Tarybos nariai : Lukas Surplys 10 kl.

                             Tomas Navikauskas 9 kl.

                             Evaldas Radavičius 9 kl.

                             Sandra Radavičiūtė 8 kl.

                             Kornelija Jakštaitė 7 kl.

                             Elena Zmejauskaitė 5 kl.

Mokinių tarybą kuruojantis mokytojas – Renata Padeginskienė

 

 

 

MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslai:

1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant mokyklos valdyme.

2. Skatinti visus ir kiekvieną mokinį laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, ugdytis sąmoningumą, pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi.

3. Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene.

4. Siekti lyderystės, savanorystės.

Uždaviniai:

1. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.

2. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.

3. Skatinti mokinius dėvėti uniformą.

4. Atlikti mokinių nuomonių tyrimus mokyklos mikroklimato, bei lygių galimybių kiekvienam ir visiems, sudarymo.

Mokinių savivaldos principai:

  • bendradarbiavimo;
  • demokratiškumo;
  • atsakingumo ir pareigingumo;
  • lygiateisiškumo.