Advento vainikas su keturiomis žvakėmis

Adventas (lot. atėjimas) tai Kristaus atėjimo laukimo laikas ir keturių savaičių ramybės, susikaupimo, atsiprašymo bei susitaikymo it gerų darbų darymo laikas.
Advento laikotarpio simbolis – Advento vainikas su keturiomis žvakėmis.
Ką jos simbolizuoja ir kaip jos vadinasi?
Pirmoji žvakė – Pranašo arba Vilties žvake,
Antroji – Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvake,
Trečioji – Piemenų arba džiaugsmo žvake,
Ketvirtoji – Angelų arba meilės žvake.
Mokykloje buvo uždegtos dvi Advento vainiko žvakės…
Nuoširdžiai dėkojame už labai gražią, šiltą, jautrią programą, muzikos mokytojai Živilė Račkutei ir šokių mokytojai Daliai Genčiuvienei ❤️, o už sustabdytas gražias akimirkas, Aušrai Ružauskienei

Parašykite komentarą